Испорака до United States

United States
Бесплатна испорака за нарачки над 208 евра и под 10 кг
New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia и други градови

United States - испорака на резервни делови за автомобили

Ние внимателно ќе ја спакуваме и испорачаме вашата нарачка.
Тимот на ALVADI го контролира секој чекор од патувањето на производот, од нашиот магацин до клиентот.
Можете да го следите вашиот пакет со посветен линк за следење што ќе го добиете веднаш откако ќе платите за вашата нарачка.

Бесплатна достава за нарачки над 208 eur евра и ситни артикли под 10 kg

Обемните производи како што се фаровите, браниците и повеќето делови од каросеријата додаваат дополнителни трошоци за испораката.
Ако нарачате обемни производи, сепак ќе добиете попуст за испорака, па испораката ќе биде поевтина, но не и бесплатна.
Обемните производи се означени во количката со икона:

Опции за испорака
Начин на достава Тип на испорака Време на испорака Трошоци за испорака Бесплатна Достава Следење на нарачката  
International Post Пошта 20 работни дена Од 8.45 евра Од 208.00 евра Да Научи повеќе
FedEx Economy Курир 15 - 22 работни дена Од 19.37 евра Од 247.00 евра Да Научи повеќе
DHL Express Експрес курир 4 работни дена Од 23.50 евра Од 320.00 евра Да Научи повеќе
FedEx Priority Експрес курир 5 работни дена Од 26.72 евра Од 362.00 евра Да Научи повеќе
International Post
Од 8.45 евра, 20 работни дена
Пошта, бесплатна достава од 208.00 евра
International Post
International Post - ќе достави резервни делови до поштата
Пакетот ќе биде доставен до поштата најблиската до местото каде што живеете.
Цена за испорака: од 8.45 евра.
Бесплатна достава во United States за нарачки над 208.00 евра!
Време на испорака: 20 работни дена
Ќе ги видите точните трошоци за испорака и времето на испорака во вашата количка при креирањето на вашата нарачка.
Поштата ќе ви испрати известување кога ќе пристигне вашиот пакет, како и информации за тоа како да го подигнете.
FedEx Economy
Од 19.37 евра, 15 - 22 работни дена
Курир, бесплатна достава од 247.00 евра
FedEx Economy
FedEx Economy - резервни делови до вашиот дом или работа
Курир ќе ви го достави пакетот до вашиот дом или канцеларија.
Цена за испорака: од 19.37 евра.
Бесплатна достава во United States за нарачки над 247.00 евра!
Време на испорака: 15 - 22 работни дена
Ќе ги видите точните трошоци за испорака и времето на испорака во вашата количка при креирањето на вашата нарачка.
FedEx ќе ве контактира пред испораката.
DHL Express
Од 23.50 евра, 4 работни дена
Експрес курир, бесплатна достава од 320.00 евра
DHL Express
DHL Express - брзо ќе испорача резервни делови со авион
Курир ќе ви го достави пакетот до вашиот дом или канцеларија.
Цена за испорака: од 23.50 евра.
Бесплатна достава во United States за нарачки над 320.00 евра!
Време на испорака: 4 работни дена
Ќе ги видите точните трошоци за испорака и времето на испорака во вашата количка при креирањето на вашата нарачка.
DHL ќе ве извести за датумот и времето на испорака преку е-пошта или СМС.
Можете да ги промените датумот и времето на испорака преку веб-страницата на DHL.
FedEx Priority
Од 26.72 евра, 5 работни дена
Експрес курир, бесплатна достава од 362.00 евра
FedEx Priority
FedEx Priority - брзо ќе испорача резервни делови со авион
Курир ќе ви го достави пакетот до вашиот дом или канцеларија.
Цена за испорака: од 26.72 евра.
Бесплатна достава во United States за нарачки над 362.00 евра!
Време на испорака: 5 работни дена
Ќе ги видите точните трошоци за испорака и времето на испорака во вашата количка при креирањето на вашата нарачка.
FedEx ќе ве контактира пред испораката.
Можете да го следите вашиот пакет тука